BETH FELLY DA
NI YN GYNNIG?

Mae y Stafell Newyddion yn llawn deunydd sydd yn sicr och herio,tra hefyd yn eich galluogi i ddysgu a deall realiti y byd newyddiadurol.

Mae y sesiynau yn ymarferol, gan gynnig y cyfle i ddilyn camre newyddiadurwyr profiadol. Gwybod yw y gwahaniaeth rhwng ffaith a barn, newyddion a propoganda. Bydd rhwydd hynt i chi ddilyn eich “trwyn newyddiadurol”a deall beth ydi be yn y byd holl bwysig hwn.

Fel hyn mae y lle yn gweithio. Mae y Stafell Newyddion yn llawn dop o sefyllfaoedd ich herio, fydd wedyn yn eich paratoi i ddeall yn well beth yn union  mae gweithio yn y cyfryngau yn olygu, or Golygydd, ir gohebydd, y ffotonewyddiadurwr, swyddogion cysylltiadau cyhoeddus i ffynhonnell neu darddiad y stori wreiddiol.

 Wedi’r cwrs byddwch yn gadael yn llawn hyder oherwydd i chi ddysgu, holi a stilio, chwerthin a mwynhau y byd newyddiadurol, profiadau fydd yn aros gyda chi am byth ac o bosib yn dylanwadu ar sut y byddwch yn ystyried stori newyddion o hyn ymlaen.

Beth ydi newyddion? Pam bod hi yn bwysig dysgu am newyddion y byd.

 • Dysgu sut y mae y byd cyfryngol yn gweithio.
 • Pennawde. Pennawde. Pennawde. Sut mae newyddion yn cael ei gasglu?
 • Adolygiad or newyddion cyfredol
 • Y gwahanol fathau o newyddion, i blant,\i ffermwyr, busnes, gwleidyddion,ar cyhoedd.
 • Sut mae rhai storiau yn llwyddo i gyrraedd y tudalennau blaen tra bo eraill yn methu?
Sut yrfa ydi bod yn newyddiadurwr, neu gweithio fan arall yn y byd cyfryngol?

 • Y sgiliau sydd yn angenrheidiol
 • Nabod beth sydd yn gwneud stori dda ac apelgar
 • Sgwennu, cyflwyno a dweud yr un stori i gynulleidfa wahanol
 • Deall y gwahaniaeth rhwng ffaith a ffug
 • Sut mae mynd ati i dwrio a ffeindio y ffeithiau
 • Sgwennu copi fel y gorau
Creu eich Stafell Newyddion a chynhyrchu tudalen flaen eich gwasanaeth ar lein

 • Delio gyda sefyllfa sydd yn newid yn gyflym a heb rybudd
 • Cyflwyno eich bwletin newyddion am dri or gloch y pnawn
 • Gweithio mewn tim, cyd dynnu
 • Gweithio dan straten ac amserlen dyn
Gall pawb ddim bod yn Huw Edwards, pa swyddi arall sydd ar gael?

 • Deall rol a chyfraniad unigryw swyddog cysylltiadau cyhoeddus, neu swyddog marchnata, oi gymharu a newyddiadurwr
 • Cyd weithio ar brosiec i lansio cynnyrch newydd ar y farchnad leol
 • Dysgu am werth ymchwyl masnachol
 • Sgwennu i hysbysebu y cynnyrch a deall y gwahaniaeth i sgwennu i bwrpas cysylltiadau cyhoeddus
 • Creu hysbyseb
 • Cyfansoddi datganiad ir wasg
 • Gwerthu stori i newyddiadurwyr
 • Cynllunio y digwyddiad i lansio y cynnyrch