Y CRIW

AMDANO RHODRI
Rhodri ydi pwerdu creadigol y tim. Os oes rhywbeth yn edrych yn amhosib, Rhodri ydi yr un sydd yn gwneud bron pobpeth yn bosib. Mae wedi creu ymgyrchoedd cenedlaethol sydd wedi gwyrdroi barn y cyhoedd ac mae yn awdur ac ysgrifennwr copi heb ei ail.