Y CRIW

AMDANO REBECCA

Mae Rebecca yn caru sialens ac o hyd yn gofyn a holi oes posib cyflawni her mewn ffordd gwahanol a gwell. Mae hi wrth ei bodd yn edrych ar sialens o ongl gwahanol. Bu yn fyfyrwraig yn Mrifysgol Caerdydd cyn symud i Lundain a cysylltiadau cyhoeddus y byd cyllid. Mae hi yn byw pob dydd ir eitha, a phob dydd yn brofiad gwahanol.