Y CRIW

AMDANO HAWYS
Hawys sydd yn trefnu pobpeth. Hi sydd yn diogelu safonnau y gwaith ac yn sicrhau bod pawb lle mae nhw i fod ar amser.