Y CRIW

AMDANO ARWEL
Arwel ydi y newyddiadurwr sydd wedi gwneud popeth ac wedi bod yn mhobman! Bu yn ohebydd seneddol, cynhyrchydd a golygydd. Mae yn arbenigo nawr ar hyfforddi y genhedlaeth nesaf o chwilotwyr newyddion a chyflwynwyr.