OS MAI IA OEDD EICH ATEB, Y SAFELL NEWYDDION YDIR LLE I CHI!
Mae y Stafell Newyddion yn byw, anadlu a caru newyddion. Pa un bynnag ffordd yda chi yn edrych ar newyddion, mae o on gwmpas yn mhob man. Heb newyddion bydde ein bywyd pob dydd yn ddiflas, ond gydag newyddion, mae ganddom y gallu i holi y gwirionedd, arfogi ein hunain gyda ffeithiau hanfodol a dysgu yr atebion i filiynau o gwestiynau na fydda ni byth wedi dychmygu eu holi or blaen.

Y Stafell Newyddion ydi eich cyfle i dyfu yn chwilotwr newyddion. Byddwch yn cael y cyfle i chwilio ac i drio gwahanol brofiadau cyn trio penderfynu beth oedd ore ganddoch.

Mae y Stafell Newyddion yn llawn deunydd sydd yn sicr och herio,tra hefyd yn eich galluogi i ddysgu a deall realiti y byd newyddiadurol. Mae y sesiynau yn ymarferol, gan gynnig y cyfle i ddilyn camre newyddiadurwyr profiadol. Gwybod yw y gwahaniaeth rhwng ffaith a barn, newyddion a propoganda. Bydd rhwydd hynt i chi ddilyn eich “trwyn newyddiadurol”a deall beth ydi be yn y byd holl bwysig hwn.
Tim o chwilotwyr newyddion,sydd yn dymuno rhannu y profiadau mae nhw wedi gasglu ar draws y byd dros y blynyddoedd, gyda chi. Mae pob un or criw wedi gweithio yn y cyfryngau am lawer i flwyddyn ac yn meddu ar y profiadau uniongyrchol yn myd newyddiaduraeth rhyngwladol, gwleidyddol ac economaidd, chysylltaiadau cyhoeddus, defnyddwyr rhwydweithiau cymdeithasol, a hyfforwyr cyfryngol. Mae y criw yma o arbenigwyr wedi hen arfer gweithio i amserlel dyn ac yn mwynhau darganfod atebion ir sialensau mwyaf.